~ Zeilvereniging Eendracht maakt Macht ~
sinds 1871      

Tocht om de West:

Sinds een paar jaar is de traditie in ere herstelt dat de laatste wedstrijd van het seizoen een tocht is. Dit jaar werd het een tocht om de West, gehouden op zondag 1 oktober. Even leek het erop dat we dit evenement moesten verplaatsen vanwege het weer maar de voorspellingen werden in de loop van de week steeds beter en uiteindelijk werd het een prachtige dag met zon en volop wind.

Zondag 's ochtends om 9:00 verzamelden een grote groep zeilers zich bij zeilschool de Twirre waar onder het genot van een kop koffie het palaver plaatsvond. Maar liefst 14 teams hadden zich aangemeld. Kort werd uit de doeken gedaan hoe de dag zou gaan verlopen en wat de te varen routes waren. Daarna werden de valken opgehaald bij Camping it Wiid en Ulbe Postma. Om 10:00 kon er gestart worden voor de eerste etappe. De start lag op het Achterste Wiid en na een kort kruisrak ging de hele vloot door het dorp richting de Lange Sloot waar bij de vakantieboerderij van de familie Brenninkmeijer een boei moest worden gerond. In het dorp ter hoogte van de sluis vielen alle boten stil in de luwte van de bomen en omdat het ook nog eens tegenwind was was het hier heel erg lastig om goed doorheen te laveren. Via de Lange Sloot ging de route vervolgens via het Zandmeer en de Folkertsloot naar het Diepe Gat. Hier lag de finish voor de eerste etappe. Op de Oksepoelen lag het theaterschip de Bald'r die de hele dag als uitvalsbasis meevoer. Hier stond de koffie met appelgebak klaar.

Na een korte pauze werd gestart met de tweede etappe. Nu moest er gestart worden op de Oksepoelen, om vervolgens via de Geeuw en de Graft naar de Wijde Ee bij Grou te zeilen. In de Geeuw viel de wind achter de bomen helemaal weg waarop de wedstrijdorganisatie besloot dat er achter de bomen gepeddeld mocht worden. Dit had tot gevolg dat iedereen als bezetenen aan het roeien sloegen om maar zo snel mogelijk achter de bomen vandaan te komen. De Graft (richting de Wiide Ee) was pal tegen de wind in wat inhield dat er gelaveerd moest worden en omdat de boten dicht bij elkaar lagen waren er continu bakboord-stuurboord situaties. Ondanks de harde wind en het nauwe vaarwater werd er keurig gezeild en vonden er geen ervaringen plaats.

Op de Wiide Ee lag vervolgens de finish en lag de Bald'r weer te wachten. Ditmaal met een uitgebreide, overheerlijke stampotmaaltijd.

De laatste etappe werd gezeild vanaf de Wiide Ee richting de Veenhoop. Ook hier zaten weer wat lastige passages. Met name in de Kromme Ee waar luwtes en ondieptes ervoor zorgden dat verschillende valken vastliepen. Na de finish bij de Hooidambrug was het laatste stuk terugzeilen niet meer in wedstrijdverband. Voor de wind bleven de valken dicht bijelkaar in de Hooidamssloot wat voor hilarische taferelen zorgde.

Na afloop kon er heerlijk geborreld worden op de Bald'r en vond de prijsuitreiking plaats. Er werd besloten volgend jaar te proberen om weer eens een tocht om de Oost te varen!

De uitslag van de tocht om de West was: 

 1. Fonger, Harm en Brecht de Vlas
 2. Sander Hasper en Annet van der Meulen
 3. Peter Toering en Sytse Westerdijk
 4. Pieter de Jong, Eddy en Ate
 5. Roel van der Weg en Tjeerd van der Sluis
 6. Rolf, Julius en Daphne Hultink
 7. Wietze Visser en Jelle de Haan
 8. P. J. Tjoelker en Erik Beets
 9. Roy Duizendstra en Tim de Besten
 10. Sicco en Allard Bakker
 11. Atsje Bruinsma en Leentsje Toering
 12. Jan, Jelle en Hylkje Bruinsma
 13. Christiaan van der Laan, Ilse en Boukje Wester
 14. Geale Postma en Johan van der Velde

Zeilvereniging E.M.M. bedankt De Twirre voor de accommodatie en de koffie, Theaterschip de Bald'r voor het goed vertoeven, Camping it Wiid en Ulbe Postma voor de valken, Bauke Siderius voor het startschip en de vrijwillige wedstrijdleiding voor de samenwerking. Dankzij jullie konden we weer een schitterende dag organiseren!

Kinderzeillessen:

Het was dit jaar alweer de vijfde keer dat Zeilschool de Twirre de organisatie van de kinderzeillessen voor haar rekening nam. De opgaves waren dit jaar overweldigend. Voor het eerst in de geschiedenis van de club waren er meer aanmeldingen dan plekken dus moesten we kinderen gaan teleurstellen, gelukkig konden we dit door de minimum leeftijd met één jaar te verhogen eerlijk en simpel oplossen.

De lessen vonden plaats op de vrijdagavonden in juni. Er namen dit jaar 29 kinderen deel aan de lessen.

De lessen zijn verdeeld in twee groepen. Van 18:00 – 19:30 is het de beurt aan de beginners. Vanaf 19:30 tot 21:00 is het de beurt aan de al wat verder gevorderde kinderen. In de eerste groep wordt gezeild met optimisten en in de tweede groep worden er naast de optimisten ook in laser-pico's gezeild.

De enthousiaste en kundige instructeurs van de Twirre zorgen ervoor dat de lessen soepel en efficiënt verlopen. De lessen worden gegeven vanaf vlotten in het Wiid. Als het hard waait zoeken ze de hoge wal van het Wiid op. Dit is soms teleurstellend voor de ouders want de kinderen zijn dan een eind weg. Maar om te leren zeilen is dat veel beter dus we begrijpen dit volkomen. Ook komend seizoen hopen we weer samen te werken met De Twirre want daar zijn we als vereniging zeer tevreden over. Zeilsschool de Twirre bedankt!

Traditiegetrouw wordt de laatste zeilles georganiseerd door het bestuur in de vorm van een zeilwedstrijd. Ook dit jaar was het weer een leuke en gezellige avond waarbij de ouders vanaf de wal de vorderingen van hun kroost konden aanschouwen. Er stond niet zoveel wind maar verder was het schitterend weer.

De Twirre en Annage hadden koffie en wat te drinken neergezet voor de ouders en pakes en beppes die hun eigen favorieten vaak met groot enthousiasme aan moedigden. De zeilwedstrijd werd afgesloten met de prijsuitreiking en een mooie foto met inscriptie als herinnering en uiteraard een ijsco voor alle kinderen.

De uitslag van de zeilwedstrijd:

Optimisten beginners groep:

 1. Merijn Kleinhuis
 2. Rinze van der Velde
 3. Idsard Eelkema

 

Optimisten gevorderde groep: 

 1. Mare Herrema
 2. Brecht de Vlas
 3. Marije van der Velde

 

Laser-pico groep: 

 1. Harm de Vlas en Mark van der Meij
 2. Norden van der Weij en Mathijs van der Maten
 3. Aaltsje Hoekstra en Sanne Dijkstra 

 

De Pream Famylje Challenge

Vrijdagavond 7 juli werd voor de vijfde keer de Famylje Preamchallenge georganiseerd. Het was een mooie zomeravond met een een mooi windje. De deelname loopt wat terug voor dit evenement maar er waren toch nog 4 pramen bezet. Eerst werd een wedstrijd gezeild op het Wiid waarbij de wat minder snelle pramen met een kleine voorsprong mochten vertrekken. Na de wedstrijd gingen de teams naar de survivalbaan van de Twirre om daar over de touwbruggen te klauteren en tot slot gingen de teams met elkaar de strijd aan in de roeischouwen. De preamchallenge stond ook een beetje in het teken van de try-out van het skou-lûken. In het kader van eltse snein wat by d'ein organiseerde de E.M.M. dit jaar het Frysk Kampioenschap skou-lûken. Maar omdat we nog niet helemaal wisten hoe het moet en hoe het werkt mogen de deelnemers aan de challenge dit voor het eerst uitproberen. Het werd een groot succes en het leverde hilarische taferelen op. Om ongelukken te voorkomen was het belangrijkste evaluatiepunt deze avond dat er kussens in de schouwen moeten want Helga Muizer maakte een buitengewoon grappige en gelukkig niet al te pijnlijke buitenling in de schouw als een van roeiriemen losschiet. Na afloop werd er nog lang nagepraat bij Hylkje op het theaterskip de Bald’r. Het was weer een gezellige en geslaagde avond. Alle praam eigenaren en Hylkje Bruinsma hartelijk dank voor de spontane medewerking!

 

Frysk Kampioenskip Skoulûken

Zondag 9 juli organiseerde E.M.M. voor het eerst het Fries Kampioenschap Skoulûken. Hoe soe dit komme? We hadden er al een paar keer over vergaderd en het leek ons prachtig plan maar met dat 9 juli dichterbij kwam werden we toch een beetje zenuwachtig. We hadden mooie foto's gemaakt en een persbericht geschreven, die door lokale pers massaal werd opgepikt. Klaas Jansma was bereid gevonden om het spektakel van commentaar te voorzien en via het toeristenbureau stroomden de inschrijvingen binnen. Maar hoe gingen we de competitie organiseren en hoe lang zou het duren? We hadden eigenlijk geen idee. Er werd een bord gemaakt met spelregels en een wedstrijdschema. Met grote touwen en de hulp van vrijwilligers konden we schouwen naar het midden van de ringvaart trekken en naar de kant om vlot te kunnen wisselen.

Om 13:30 ging het los met de teams onder de twaalf jaar en vanaf het begin verliep alles eigenlijk soepel. Bij deze categorie wisten Fardau Visser en Brecht de Vlas de felbegeerde Skoulûk-snijplank in de wacht te slepen.

Vervolgens ging het verder met de categorie onder de 17 jaar. Ook hier werd fanatiek gestreden en de eerste natte pakken dienden zich aan. Harmen Visser en Giel Jansen wisten hier de eerste prijs te bemachtigen.

Ondertussen was ook Klaas Jansma gearriveerd die de wedstrijd met zijn welbekende smeuïge commentaar aan elkaar prate. Het was schitterend weer en het publiek wat zich in steeds grotere getale rond de ringvaart had verzameld genoot met volle teugen. Er werd fel gestreden en onder luid gejuich vielen er regelmatig deelnemers in het water. Het werd een prachtige middag. Uiteindelijk werden Geale en Theo Postma Fries Kampioen Skoulûken en zodoende bleef de prijs in Earnewâld. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement, alle vrijwilligers die hebben geholpen heel hartelijk dank!

 

Voorjaarszeilwedstrijden zeilvereniging E.M.M. zo. 9 April

Zondag 9 april was voor zeilvereniging E.M.M. de opening van het zeilseizoen met de organisatie van de snertwedstrijden. Het jaarlijkse wedstrijdzeilen met polyvalken. Ditmaal beschikbaar gesteld door zeilschool de Twirre en Ulbe Postma. De snert werd dit jaar vervangen door groentesoep want het was alles behalve snertweer. Een zonovergoten stralende lentedag, 20 graden en licht zuid-zuidwesten briesje zorgden voor heerlijke omstandigheden. Na het palaver om 10:30 kon worden begonnen met de wedstrijden. Besloten werd om voor de lunch de eerste twee wedstrijden te verzeilen en dan 's middags nog drie. De wedstrijdleiding was in handen van Wander Toering en Atsje Bruinsma.

Harm de Vlas en Jelle van der Meulen hadden er zin en met een pikstart over bakboord schoten zij er als een speer vandoor. In het kruisrak naar de bovenste boei werd al snel duidelijk dat dit de dag van de windschiftingen zou gaan worden. Bij de bovenste ton waren Harm en Jelle ingehaald door Fonger en Harm de vlas (jr.). Wietze Visser en Jelle de Haan zaten ook voorin. In het tweede kruisrak wisten Harm en Jelle goed gebruik te maken van de windschiftingen en namen de koppositie weer over en wonnen deze wedstrijd uiteindelijk afgetekend. De tweede wedstrijd werd gewonnen door Wietze en Jelle. In de rest van het veld was het continu opletten want de wind draaide alle kanten op. Sietse Bruinsma en Henk van der Laan wisten ook goed gebruik te maken van de vlagen en eindigden als tweede, gevolgd door Peter Toering en Johannes de Vries.

Na de lunch ging de strijd weer verder. Peter en Johannes wisten over stuurboord voor het veld langs te starten en Fonger en Harm die dat ook probeerden kwam in aanvaring met Sietse en Henk die over bakboord starten met een protest tot gevolg. Na een ingewikkeld kruisrak waarbij de wind soms helemaal wegviel wisten Sietse en Henk samen met Wietse en Jelle de eerste posities te bemachtigen. In het voor de windse rak schoof het hele veld echter weer in elkaar. Wat tot een innoverende boei-ronding leidde. Fonger en Harm die als laatste bij de boei aankwamen, omdat ze een strafrondje hadden gemaakt na de aanvaring tijdens de start, wisten een gaatje te vinden en schoven in een keer op naar de koppositie. Wander vond het wel mooi geweest voor deze wedstrijd en besloot te finishen. De vierde wedstrijd kwam de wind weer wat terug. Peter en Johannes die gestaag met een opmars bezig waren hadden een slimme start onderin het veld over stuurboord en wisten met een paar rake klappen naar voren te zeilen gevolgd door Fonger en Harm. Deze beide teams wisten goed te profiteren van een aantal privé-vlagen en liepen een heel eind uit op de rest van het veld. De koplopers wisten hun koppositie vakkundig te verdedigen en eindigden als eerste gevolgd door de Fonger en Harm. Op de derde plaats eindigen Jan Bruinsma. Die zeilde samen met Boukje Wester en zijn 7 jarige zoon Jelle die dit jaar debuteerde. Jelle Bruinsma is hiermee één van de jongste deelnemers aan het valkenzeilen ooit en het is waarschijnlijk is het begin van een grote zeilcarrière.

De vijfde wedstrijd werd gewonnen door Fonger en Harm die met een mooie start ver voor lagen op het veld. Deze voorsprong bedroeg op de finish echter nog maar een paar seconden omdat Sietse en Henk een heel stuk van de achterstand wisten goed te maken. Roel en Tjeerd werden deze wedstrijd derde. Omdat het zulk prachtig weer was deze dag werd besloten ook nog een (korte) zesde wedstrijd te zeilen voordat het bier op tafel kwam. Deze wedstrijd werd gewonnen door Wietze en Jelle en dat was ze van harte gegund want ondertussen was bij deze twee pechvogels bij het verstellen van de mast een wedstrijd ervoor de hele mast overboord gegaan. Ook zeilde Wietze al een tijdje met een natte broek rond omdat hij het afduwen van de boot in het water belande. Peter en Johannes werden deze wedstrijd tweede en Fonger en Harm derde.

Na het zeilen kon er heerlijk buiten in het zonnetje worden geëvalueerd onder het genot van een biertje. Wat een schitterende zeildag! Iedereen kwam die avond met rood verbrande hoofden thuis. Annage, de Twirre en Ulbe Postma heel erg bedankt voor het beschikbaar stellen van de valken en de locatie het was weer super voor elkaar! En ook Wander Toering en Atsje Bruinsma bedankt voor het in goede banen leiden van de wedstrijd!

Uitslagen en stand met aftrek van de slechtste wedstrijd:

1. Fonger en Harm de Vlas (jr.)

2

5

0,9

2

0,9

3

2. Peter Toering en Johannes de Vries

4

3

2

0,9

4

2

3. Wietze Visser en Jelle de Haan

3

0,9

5

5

5

0,9

4. Jan & Jelle Bruinsma en Boukje Wester

5

4

4

3

7

4

5. Sietse Bruinsma en Henk van der Laan

7

2

3

7

2

7

6. Harm de Vlas en Jelle van der Meulen

0,9

7

6

4

6

6

7. Roel van der Weg en Tjeerd van der Sluis

6

6

7

6

3

5