~ Zeilvereniging Eendracht maakt Macht ~
sinds 1871      

verslagen 2015

‘Tocht om de West’

11 oktober 2015 Dit keer als afsluiter van het EMM seizoen geen wedstrijden op het Wiid, maar een tocht met 3.
De zon scheen en de wind was koud en hard. Windkracht 5 met uitschieters naar 6 uit het oosten.
Dat deerde 8 teams niet, want zij stonden om 9 uur klaar bij Annage. Sietse hield een kort palaver, hij had de leiding over het tijdschema van de dag, dus zo snel mogelijk de boten klaar en het water op. Sile!

Op het Wiid was de krachtige wind bij de start al merkbaar, maar nog niks vergeleken wat ons
Na de start was het halve wind het dorp uit en daar begon een ‘vang­de­kleine­vlaagjes­route’. De windstilte bij de camping hield de 8 valken eerst dichtbij elkaar, maar Peter en Sytze wisten tûk de koppositie te behouden. Jarich met zijn maten Berber en Minze kwamen net niet dichtbij genoeg.
De “bezemboot” van Bauke werd nog ingezet om 2 boten te ondersteunen na het vastlopen en iedereen kwam veilig aan bij de Hooidambrug.Op lager wal aanleggen werd ook weer eens geoefend, zodat we aan de koffie met oranjekoek konden bij Ie­Sicht.

Etappe 2 leek een makkelijk race te worden, nadat de botenwisseling een feit was. Ruime wind en voor de wind richting de Wijde Ee, Graft naar het Trije Hûs. Maar keer op keer blijkt de Kromme Ee toch meer bochten dan gedacht, onverwachte tegenliggers en valken die op deze koers nèt iets sneller lopen dan de ander. Sytze kon met de “bezemboot” fungeren als keerpunt en deed dit halverwege de Wijde Ee. Dit zorgde voor een lange slag terug richting Graft. Wat bleek bij het keerpunt: Christiaan en Boukje lagen voorop! Alles in de strijd om scherp te zeilen en Peter en Sytze af te dekken waar kon, om die koppositie tot Trije Hûs te behouden. Dit lukte hen De middenmoot had het wat lastiger. Willem en Jacob waren wat traag met schoten vieren, fok in een klem, een flinke windvlaag en daar ging hun valk... bijna...
Met een 3⁄4 volgelopen boot was het lastig verder zeilen. Gelukkig was er de “bezemboot” die een klokpomp aan boord had! Ware het niet dat deze het niet deed! Dan maar met spierkracht de boot leeg hozen! Top, want de hekkensluiters kwamen zelfstandig aan bij het Trije Hûs om hun broeken te drogen bij de open haard.
De middenmoot had het ook niet makkelijk want telkens wisselden zij van plek onderling.
De lunch, warmte, sterke verhalen en onbekende tafelgenoten deed de tijd voorbij vliegen.

Etappe 3. Weer de bootwissel en een psychische voorbereiding op de terugtocht. De wind was nog niet afgenomen en het beloofde een actief opkruisen van de Folkertsloot te worden. Elke valk legde een reef in het zeil om de harde wind de baas te kunnen. Het team dat als laatste stond, mocht als eerste starten. Telkens met een minuut ertussen. Op deze manier werd er weer een wedstrijdveld gecreëerd. Fokke en Gooitzen kozen als enige om Rengerspôlle bakboord te ronden. Het pakte niet gunstig voor hen uit, wat hen uiteraard naderhand nog even is uitgelegd. Jurjen en Barbara bleven dichtbij Rixt en Roelof en ook het team van Jacob en Willem kwam in bakboord stuurboord situaties terecht. Roy en Mark hadden het zwaar achterin. Het opkruisen viel hen zwaar maar ze gaven niet op. Kanjers!
Christiaan en Boukje streden ook om de juiste slagen te maken, maar Peter en Sytze en Jarich met zijn kinderen kwamen opstomen. Steeds dichterbij Rixt en Roelof en na het Diepe Gat waren ze hen voorbij. Het ging nu nog tussen deze twee boten. Maar wat men niet verwachtte, in de Ûlekrite schoven de eerste 3 weer in elkaar. Peter kwam kort vast te liggen, Jarich verloor hoogte en snelheid maar scharrelde door het midden langzaam door. Rixt en Roelof kwamen na een prachtig vlaagje vast te liggen bij een woonark. Maar wat niemand verwachtte was de plotselinge verschijning van Jurjen en Barbara! Zij waren slimmer geweest dan de eerste 3 valken. Jurjen had gekozen voor een lange route maar met volledige wind: langs Philips en voor het hotel langs. Jurjen en Barbara wisten net niet de koppositie te pakken maar zorgden wel weer voor goede strijd door het dorp en over het Wiid!
Moe, voldaan, zonder averij werd er afgetuigd en aan tafel geschoven voor een drankje! Sietse probeerde er een duidelijk verhaal van te maken met de einduitslag maar voor de zekerheid toch hier de officiële rangschikking.
Peter en Sytze, terechte winnaars met vlak daarachter Jarich met zijn maten Berber en Minze! Deze vorm van afsluitingswedstrijd (mede dankzij de zon en wind) beviel bij alle teams zeer goed

 1. Peter & Sytze 3.8
 2. Jarich, Berber & Minze 7
 3. Christiaan & Boukje 11.9
 4. Rixt & Roelof 12
 5. Jurjen & Barbara 13
 6. Roy & Mark 17
 7. Gooitzen & Fokke 18
 8. Jacob en Willem 22
De Pream Famylje Challenge

Vrijdagavond 3 juli werd voor de derde keer de Famylje Preamchallenge georganiseerd. Het was net als vorig jaar een prachtige zomeravond met een een mooi windje. Nadat er 5 teams waren gemaakt en de spelregels door Sietse Bruinsma waren uitgelegd, werd er gestart op het Wiid. Als eerste moest er een wedstrijd worden gezeild op het Wiid waarbij de onderwindse ton halverwege het dorp lag. Er ontstond wat verwarring over welke boei te ronden. Alle teams hadden daar verschillende opvattingen over waardoor het veld na korte tijd volledig uit elkaar lag. Na een volledige route te hebben gezeild werd er aangelegd bij de Stripe en moesten daar met het gehele team opdrachten worden uitgevoerd. Er was een opdracht met een vier persoons springzak en er was een opdracht waarbij in een schouw om een boei moest worden geboomd. De teams moesten goed samenwerken en er kon voordeel gehaald worden als de jongste deelnemers in het team maximaal werden ingezet. Vervolgens moesten er letters worden verzameld die op boeien waren geschreven die verspreid over het Wiid lagen. Uiteindelijk moest er met die letters een woord gevormd worden. Het team wat als eerste alle opdrachten volbracht en het woord had geraden was in principe de winnaar. Ware het niet dat er dit jaar een zwaar tellende bonusopdracht aan de Preamchallenge was verbonden. Elk team werd gevraagd om een nieuwe, originele opzet voor de volgende editie van de Preamchallenge te bedenken. Uiteindelijk kwam het team van Klaas Struiksma met het beste nieuwe idee en ondanks dat ze als laatste binnen waren wonnen zij daarmee de derde editie van de Preamchallenge. Het bestuur gaat deze winter alle nieuwe ideeën nog beter bestuderen zodat we ook volgend jaar weer een gezellige zeilavond kunnen organiseren

Na afloop kon er nog lang nagepraat worden bij Hylkje op het theaterskip de Bald’r. Het was weer een gezellige en geslaagde avond. Alle praam eigenaren en Hylkje Bruinsma hartelijk dank voor de spontane medewerking en graag tot volgend jaar!


Kinderzeillessen 2015:

Het was alweer voor de derde keer dat Zeilschool de Twirre de organisatie van de kinderzeillessen voor haar rekening nam.

De lessen vonden plaats op de laatste twee vrijdagavonden in mei en de eerste weken van juni. Er namen dit jaar 25 kinderen deel aan de lessen.

De lessen zijn verdeeld in twee groepen. Van 18:00 – 19:30 is het de beurt aan de beginners. Vanaf 19:30 tot 21:00 is het beurt aan de al wat verder gevorderde kinderen. In de eerste groep wordt gezeild met optimisten en in de tweede groep worden er naast de optimisten ook in laser-pico's gezeild.

De enthousiaste en kundige instructeurs van de Twirre zorgen ervoor dat de lessen soepel en efficiënt verlopen. De lessen worden gegeven vanaf vlotten in het Wiid en als het te hard waait zoeken ze bij het water van het dagrecreatieterrein de luwte op. Eén van de lessen is halverwege afgelast toen bij naderend onweer de wind helemaal wegviel en de cursisten zwemmend voor de boot de veilige haven op moesten zoeken. We hopen we voor komend seizoen ook weer samen te werken met De Twirre want daar zijn we als vereniging zeer tevreden over. Zeilsschool de Twirre bedankt!

Traditiegetrouw wordt de laatste zeilles georganiseerd door het bestuur in de vorm van een zeilwedstrijd. Ook dit jaar was het weer een leuke en gezellige avond waarbij de ouders vanaf de wal de vorderingen van hun kroost konden aanschouwen Er stond bijna geen wind maar gelukkig net genoeg om het door te laten gaan.

De Twirre en Annage hadden koffie en wat te drinken voor de toeschouwers waarvoor onze hartelijke dank. De zeilles werd afgesloten met de prijsuitreiking en een medaille en een ijsco voor alle kinderen.

De uitslag van de zeilwedstrijd:

Optimisten beginners groep:

 1. Marijn Kleinhuis

 2. Marije v/d Velde

 3. Symen Lemstra

Optimisten gevorderde groep:

 1. Leon Hoekstra

 2. Brecht de Vlas

 3. Mare Herrema

  

Laser-pico groep:

 1. Harmen Visser en Norden van der Weij

 2. Harm de Vlas en Willem Hoekstra

 3. Lammert Westerdyk en Fokke van der Maten
BEKIJK HIER DE FOTO'S VAN DE AFLSUITENDE ZEILWEDSTRIJD