~ Zeilvereniging Eendracht maakt Macht ~
sinds 1871      

verslagen 2013

Snertwedstrijden – Valkenzeilen

Zondag 13 oktober werd weer het valkenzeilen georganiseerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren begon het zeilen niet 's middags maar werden er 's ochtends ook al wedstrijden gevaren. Tussen de middag was er snert en broodjes worst. Door de nieuwe opzet konden er meer wedstrijden worden verzeild en was er ook meer tijd om nog even gezellig na te zitten.

Het weer op deze dag was nogal extreem. Het waaide een halve storm waardoor er werd besloten om gereefd te zeilen. Dat dit nog niet voldoende was bleek wel uit het feit dat Hylkje Bruinsma en Sytze Brouwer (toch niet de minsten) nog geen 100 meter hadden gezeild en al omsloegen. Gelukkig konden ze de boot zelf weer overeind krijgen. 's Middags begon het nog harder te waaien en werd er besloten om er nog een reef bij te steken. Ondanks de harde wind was het groot succes. Ook in het voorjaar gaan we voortaan een hele dag zeilen en wat ook nieuw is in 2014 is dat er ook een klassement komt over zowel de voorjaars en de najaarswedstrijd. Speciaal hiervoor is er schitterende oude beker in ere hersteld.

De uitslag van het valkzeilen op zondag 13 oktober 2013:

1. Harm de Vlas (jr.) en Fonger de Vlas 7,8 pt.

2. Jan Bruinsma en Peter Toering 8,8 pt.

3. Sietse Bruinsma en Henk van de Laan 14 pt.

4. Judith Oomes en Rene Janssen 17 pt.

5. Jildou Tjoelker en Sander Hasper 17 pt.

6. Christiaan van der Laan en Sjoukje 19 pt.

7. Pieter Jilles Tjoeleker en Wolter 21 pt.

8. Sytze Brouwer en Hylkje Bruinsma 24 pt.

9. Anique Veenje en Inge van Bruxvoort 29 pt.


Kinder- & jeugdzeilen 2013

Voor aanvang van het nieuwe kinder- & jeugdzeilseizoen 2013 is er gekozen voor een ietwat nieuwe opzet van het jeugdzeilen. Voorheen organiseerde de vereniging alles zelf maar vanaf dit seizoen organiseert Watersportcentrum De Twirre de zeillessen voor de vereniging. Dit heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht. Naast dat we op deze manier gebruik kunnen maken van geschoolde zeilinstructeurs is er besloten om de groepen verder op te delen. Hierdoor hoeven de deelnemers niet meer een boot te 'delen' en kan iedereen zelfstandig leren zeilen. Ook wordt er gerichter en intensiever les gegeven.

De deelname was aan de lessen was geweldig, meer dan 30 kinderen hebben zich opgegeven. Er is gevaren in optimisten en de gevorderde (al wat oudere) jeugd kregen les in de laser-pico.

De lessen vonden plaats op vrijdag avond, de beginners van 18:00 tot 19:30 en de gevorderden van 19:30 tot 21:00. De lessen vonden veelal plaats onder goede omstandigheden al was het zo nu en dan wel wat koud oor de tijd van het jaar.

Als afsluiting van de lessen (4 lesavonden) vond er een heuze zeilwedstrijd plaats voor alle deelnemers. Inclusief startschip, boeien, toeter en wedstrijdleiding. Er werd gestreden op het scherpst van de snede en onder toeziend oog van de ouders werd het een geslaagde afsluiting. Dit was ook te danken aan de belangeloze medewerking van Watersportcentrum de Twirre en Annage Skûtsjesilen die hun accommodaties ter beschikking hadden gesteld en de aanwezigen rijkelijk wisten te voorzien van hapjes en drankjes. (waarvoor onze grote dank!)

De uitslag van de wedstrijden was als volgt:

Optimisten (beginnersgroep)

 1. Harm

 2. Leon

 3. Matthijs

 4. Brecht

 5. Jelte en Marijn

 6. Mare en Fardau


Optimisten (gevorderdengroep)

 1. Nyncke

 2. Margretha

 3. Fokke

 4. Baukje

 5. Aaltsje

 6. Eelke


Laser-pico:

 1. Wolter en Allert

 2. Ellis en Afina

 3. Lieke en Hannah

 4. Karst en Geale

 5. Harmen en Lammert

Het was weer een succesvolle activiteit en ook de Twirre heeft de nieuwe opzet als positief ervaren en aangegeven volgend jaar wel weer op dezelfde voet verder te willen. Dus op naar volgend jaar!

En iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen: Hartelijk dank!

Tijdens de wedstrijden zijn er nog wat foto's gemaakt: die zijn HIER te zien