~ Zeilvereniging Eendracht maakt Macht ~
sinds 1871      

Valkenzeilen najaar 2011

Zondag 9 oktober was het weer tijd voor de herfsteditie van de jaarlijkse valkwedstrijden. Het weer deed dit jaar erg goed zijn best om aan het begrip herfst te kunnen voldoen. Er stond een stevige wind uit zuid, zuidwest en in de loop van de middag begon het steeds meer te regenen. Desondanks was er genoeg animo zodat er om 13:00 uur werd gestart voor een serie van 4 wedstrijden. De zeilvereniging had er een mooi upwind-downwind(in-de-wind/voor-de-wind)-baan ingelegd. En ondanks dat het Wiid niet helemaal in de wind lag kon er toch mooi gezeild worden. De bovenste boei lag in de inham voor de Wiidpleats waardoor er nog een paar tactische slagen moesten worden gemaakt om goed bij de boei uit te komen.Vanwege de harde wind werd besloten dat alle boten met een rif moesten steken.

De eerste wedstrijd werd een prooi voor de altijd goed zeilende familie Toering. Gevolgd door nog zo’n illustere zeilfamilie uit Earnewâld; de Bruinsma’s. Heit Sytze en zoon Jan werden nummer 2 en 3. De tweede wedstrijd werd een prooi voor Fonger de Vlas en Rinze Herrema. Op slinkse wijze hadden deze skûtsjeschippers de snelle valk van Ulbe Postma weten te bezetten waardoor ze de tweede wedstrijd met grote voorsprong wisten te winnen, Peter Toering was dit keer tweede en Jan Bruinsma zeilde weer knap naar de derde plaats.

Met nog twee wedstrijden te gaan besloot de club dat het eerst tijd was voor koffie en thee. Ondanks het weer heerste er een uitgelaten sfeer en onder het genot van de koffie en thee, aangeboden door Annage Skûtsjesilen, werden tips en strategieën uitgewisseld.

De derde wedstrijd was spannend. Als Peter Toering 1 of 2 wist te eindigen was het klassement eigenlijk al gelopen omdat er een wedstrijd mag worden afgetrokken en de overige titelkandidaten al wat steekjes hadden laten vallen. Lang zag het er naar uit dat de Toerings tweede zouden worden ware het niet dat door de continue druk van Fonger en Rinze, Peter bij de laatste boei toch nog een inschattingsfout maakte door te snel te draaien. Hij kon de ton niet helemaal bezeilen met als gevolg dat hij deze raakte. Met de finish in zicht moest Peter nog een strafrondje draaien. Fonger en Rinze die Peter en Wander vlak op de hielen zaten zagen dit maar wat graag gebeuren omdat zij op die manier de tweede plaats konden overnemen. Aangezien Sytze deze wedstrijd wist te winnen ontstond de situatie dat er tijdens de finale 3 boten op een gedeelde eerste plaats stonden.

De laatste wedstrijd beloofde dan ook prachtig te worden maar in de praktijk viel dat een beetje tegen. Sytze Bruinsma kwam niet goed weg en was niet staat er weer goed bij te komen. Peter Toering daarentegen startte wederom sterk en wist voor Fonger en Rinze bij de bovenste boei te komen om vervolgens de hele wedstrijd rustig af te wachten en te verdedigen op laatst genoemden. Doordat Fonger en Rinze het nog wel een paar keer probeerden en Peter en Wander daardoor wat vaker overstag moesten in het laatste kruisrak, wisten Louter en Roel door slim te zeilen de eerste plaats te bemachtigen, Peter en Wander werden tweede en pakten de titel.

Uitslag

  1. Peter Toering en Wander Toering
  2. Fonger de Vlas en Rinse Pieter Herrema
  3. Sietse Bruinsma en Henk van der Laan
  4. Roel van der Weg en Louter van de Kolk
  5. Jan Bruinsma, Pieter Jllis Tjoelker en Eelke ????
  6. Harm de Vlas en Jelle van der Meulen
  7. Christiaan van der Laan en Tjamme Tilstra
  8. Ulbe Postma en Gert Postma
  9. Jakob Eelkema en Auke Eelkema

Namens de wedstrijdcommissie

Fonger de Vlas


Kinder- en jeugdzeilen verslag 2011

In het voorjaar van 2011 zijn we weer met veel plezier en veel kinderen, van start gegaan. Er deden 16 kinderen mee met het kinderzeilen en 9 jongeren aan de zeillessen voor de Laser en Laser-Pico.

Instructeurs
De groep instructeurs werd dit jaar opnieuw met één uitgebreid, omdat er door het jeugdzeilen meer deelnemers zijn. Als vaste groep hebben we Roel van der Weg, Atsje Bruinsma, Anja Wiersma, Christiaan van der Laan, en Tjamme Tilstra. De nieuwe instructeur is een oude bekende voor ons, Sander Kleinhuis. Sander heeft, in dezelfde tijd als Christiaan, bij ons les in de optimist gehad. Sander is nu 17 jaar en werk zomers bij Gjalt en Hiltsje bij de pomp. Hij heeft Atsje geholpen bij het lesgeven van de gevorderden. Lesgeven aan kinderen is voor Sander niet helemaal vreemd, want in Oudega geeft hij ook korfballes aan de kleintjes. Sander moest wel even wennen aan het zeilles geven, maar heeft het met veel plezier gedaan. Wij als instructeurs vinden het erg leuk om een oud-deelnemer op deze manier terug te zien. Wij hebben hem van harte verwelkomd.

Kinderzeillessen
Net als elk jaar waren de plaatsen voor het kinderzeilen alweer snel vergeven. Een deel werd gevuld met de kinderen van vorig jaar. De groep nieuwe kinderen was vrij groot, maar liefst 7 kinderen: Elke, Harm, Giel, Aaltsje, Eesger, Sjouke en Margaretha. Een groep die de nodige aandacht en inzet van de Roel en Anja vroeg. Een beetje meer wind was voor deze groep niet erg, dan hadden ze alle aandacht nodig bij het zeilen. Naast de 7 kinderen deden als tweedejaars Lieke en Nick ook met hun mee.

De gevorderden zouden les krijgen van Atsje en Sander, maar de eerste les had Atsje een trouwerij en Sander moet korfballen, dus werd de eerste les door Tjamme gegeven. De groep gevorderden bestond uit: Lammert, Harmen, Geale, Jur, Afina, Allert en Ellis. Deze groep zeilt al meerdere jaren, dus dat ging erg goed. Alles ging goed, totdat ze aan wal gingen. Om wat uit te leggen werd er bij Jachthaven Westerdijk aan wal gegaan. Alle optimisten leken goed vast te liggen, maar niets was minder waar. Eén van de optimisten ging er voordewind vandoor. Tjamme stapte snel in een optimist, om nog net de wegzeilende optimist te kunnen pakken. Maar dat ging iets anders dan gewenst. Hij raakte uit balans, greep zich vast aan de mast en ging zo met optimist en al, achterover te water. Van de wal klonk een joeghei van de kinderen. Dit lawaai alarmeerde Edwin en Bea, dus die er snel met een motorbootje er heen. Intussen was de wegzeilende optimist omgedraaid en teruggezeild naar de wal. Met hulp van Edwin en Bea werd de optimist overeind getrokken en kreeg Tjamme van Bea een droog warm vest. Nadat de optimisten leeg waren geschept werd de les vervolgd. Gelukkig waren Atsje en Sander tijdens de tweede les er weer.

Jeugdzeilen
Aan het jeugdzeilen deden dit jaar negen meiden mee, Willyant, Rixt, Nelianne, Annemarije, Jessica, Grytsje, Annemaj, Heleen en Noor. Ze zeilden verdeeld over 6 boten. Helaas heeft Jessica maar één les mee kunnen doen, want zij kreeg de pols in het gips en kon niet meer meedoen. Vorig jaar gaf Christiaan alleen deze lessen, maar doordat de groep zo groot was geworden, was het nodig om het met zijn tweeën te doen. Zodoende hielp Tjamme Christiaan bij de lessen. Dit jaar waren er vier nieuwen zeilsters: Willyant, Rixt, Nelianne en Annemarije. Zij zeilden met zijn tweeën in een Laser-Pico van De Twirre. Annemaj, Jessica en Noor zeilden in hun eigen boot. Omdat de deelnemers allemaal verschillende ervaring met zeilen hadden, werd er per boot anders lesgegeven. De dames moesten binnen vier boeien blijven en mochten niet de denkbeeldige lijnen overschrijden (zeilen). Dit was heel erg moeilijk, zeker wanneer gedurende de les de wind aanhaalt en ze het idee kregen dat het vierkant kleiner was gemaakt. De lessen voor het jeugdzeilen heeft nu een serieuze vorm aangenomen, daarom hebben wij gemeend om van te voren lessen op te stellen, om zo aan de vraag te kunnen voldoen.

Maar niet alleen serieus natuurlijk de lessen werden afgesloten met boeitikkertje. Eén iemand (boot) heeft de boei en moet die bij een ander in de boot gooien. Gooit men mis dan moet de boei weer worden opgehaald. Ook dit spel vond plaats binnen het vierkant. Door dit spel wordt er spelenderwijs geoefend met de zeilstanden en naar de wind gekeken. Daarnaast werden de samenstelling van de tweetallen elke week gewijzigd. Gelukkig was er tijdens de lessen iedere keer voldoende wind, wat de lessen succesvol maakte. We hopen alleen dat we volgend jaar ook jongens in de groep erbij krijgen.

Als vijfde en laatste les werd met alles deelnemers de “Slach om ‘e Sânemar” gedaan. Helaas waaide het deze avond niet erg hard. De optimisten werden stukken gesleept, maar de Laser-Pico moesten het op eigen kracht doen, wat niet iedereen even leuk vond. Op de terug weg zijn ook zij gesleept.

Namens instructeurs

Tjamme Tilstra


KINDER-&JEUGD zeilwedstrijd 2011

Op vrijdagavond 24 juni was het zover, de wedstrijd. Een goeie wind waarbij iedereen goed kon zeilen, zowel de optimisten als wel de Lasers en Laser-Pico’s.

Optimisten wedstrijd
De kinderen in de optimisten moesten er evenzo goed wel voor werken. Tijdens de eerste wedstrijd werd Jur Veenje eerste, Allert Visser en Maarten Koomen werden twee en drie. Bij de tweede wedstrijd werd Jur opnieuw eerste en Allert tweede. Lammert Westerdijk werd in zijn eigen zeilbootje derde. Harm de Vlas zag het niet meer zitten en verliet de wedstrijd ook al hielp Peter Toering hem. Tijdens de derde wedstrijd ging het Harm en Peter een stuk beter af en werden ze samen derde. Jur en Allert werden opnieuw één en twee. De laatste wedstrijd was dus voor de nummers één en twee niet erg spannend, maar wie de beker voor de derde prijs zou winnen was wel spannend. Jur heeft alle drie de wedstrijden gewonnen dus logischerwijs ging hij voor de tweede keer met de wisselbeker naar huis.

Laser&Laser-Pico wedstrijd
Aan de wedstrijd deden 5 boten mee. Deelnemers mocht zelf weten bij wie ze in de boot zaten. Nelianne en Annemaj elk in een Laser. Voor Annemaj ging het bijna niet door. Het dopje van de dubbele bodem was eruit en de dubbele bodem vol liep. Met de hulp van Henk van der Laan en Ducktape kon Annemaj meedoen. De anderen zaten in tweetallen in Laser-Pico’s, met uitzondering van Annemarije, zij mocht alleen. Noor en Jessica deden door omstandigheden niet mee.

Bij de eerste start ging Nelianne als een razende voorop over de start en het leek erop dat ze als eerste de bovenste boei ronde zou. Ze werd bij de start gevolgd door Grytsje&Heleen, Wylliant&Rixt en Annemaj. Helaas door een “minneslach” ging Annemaj om haar heen en lag Nelianne tweede. In de wedstrijdbaan was een gate gelegd zodat de deelnemers zelf konden kiezen welke onderste boei ze zouden ronden. Als eerste kwam Annemaj over de finish, Nelianne werd tweede en Grytsje&Heleen derde. Wylliant&Rixt werden laatste, mede omdat Rixt vlak voor de finish van boord viel.

Tijdens de tweede wedstrijd ging Annemaj als eerste over de start gevolgd door Nelianne, Annemarije, Grytsje&Heleen en Wylliant&Rixt. Het leek erop dat Nelianne Annemaj ging inhalen. Bij de gate kozen de dames allebei voor een ander boei, helaas voor Nelianne had Annemaj wat meer wind en behaalde zij voor de tweede keer de eerste plaats. Nelianne werd tweede en Grytsje&Heleen opnieuw derde.

Tijdens de derde en alles beslissende wedstrijd sloegen Annemaj en Nelianne met de Lasers om. Bij de start waren Grytsje&Heleen als eerste weg, gevolgd door Annemaj, Nelianne, Annemarije en Wylliant&Rixt. Maar ook deze wedstrijd werd glorieus gewonnen door Annemaj. Nelianne werd maar net aan tweede, ze kon Grytsje&Heleen net voorblijven.

Het was een leuke wedstrijd waarin goed de hoeveelheid ervaring terug te zien was. Omdat er met verschillende combinaties van boten en aantal mensen werd gezeild, is op de uitslag de rating toegepast. Rating is een rekenmethode waar aan elke combinatie een gewicht gehangen wordt. Dit gewicht en de tijd hoelang ze gezeild hebben bepaald dan de uitslag. Winnares jeugdzeil 2011 Annemaj Muiser.

Uitslag kinderzeilen

1. Jur Veenje                                 10.  Harm de Vlas

2. Allert Visser                               11.  Aaltsje Hoekstra en

3. Maarten Koomen                              Eesger Postma

4. Lammert Westerdijk                  12.  Elke Nijboer en

5. Ellis Muiser                                        Margaretha Groenewoud

6. Giel Jansen, Harmen Visser        13.  Nick Heijerman en

& Geale Postma                                    Sjouke Postma

9. Lieke Jansen

Uitslag jeugdzeilen

1. Annemaj Muiser (Laser)

2. Nelianne Kleinhuis (Laser)

3. Grytsje de Boer en Heleen Driessen (Laser-Pico)

4. Annemarije Kleinhuis (Laser-Pico)

5. Wylliant de Haan en Rixt Veenje (Laser-Pico)

We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij de zeillessen en de wedstrijd. Grootste vrijwilliger was zeilschool De Twirre. We mochten ook deze keer weer optimisten kano’s, boeien en zwemvesten gebruiken. We willen alle heiten, memmen, pakes en beppes die er bij waren om de bootjes in en uit het water te halen en te helpen bij het oprollen van de tuigjes hartelijk danken. Roel van der Weg, Anja Wiersma en Christiaan van der Laan hartelijk dank dat jullie ons ook deze keer weer wilden helpen door les te geven. En als laatste willen we onze nieuwe instructeur Sander Kleinhuis bedanken voor het helpen bij het kinderzeilen. We hopen dat we ook volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen.

Tot volgend jaar!

Namens instructeurs

Tjamme Tilstra


Skûtsjesile mei de bern 2011


De simmerfakânsje wie wer dien. De twadde woansdei dat de bern wer hinne moasten, mochten de bern fan de syllessen wer mei op it Earnewâldsterskûtsje “Twee Gebroeders”. Om’t de groep altyd te grut is foar it Earnewâldsterskûtsje giet der dan in oar skûtsje mei. Faaks it skûtsje fan Fonger de Vlas of André Wiersma, mar dizze kear net. Peter Toering kaam mei in hiel aardich idee. ‘Werom freegje jim net in kear it houten skûtsje de Æbelina?’. Dat like ús wol wat ta. De bern fan no binne de stipers en frijwilligers fan de takomst. It is moai oft de bern no al waarm foar makke wurde. Altyd goed. Mei Sietse Bruinsma waard regele dat de Æbelina mei gong. Sa koenen fan 't jier ek wer alle bern fan it bernesilen, it jeugdsilen, ien oare bern en âlders mei te skûtsjesilen.

Dat op woansdeitejûn 15 septimber moasten de bern harren om sân oere by it Otterbyld melde. De bern krigen fan Atsje Bruinsma in swimfest, oft se net ien meinaam hiene, want krekt as mei de sylles moasten de bern in swimfest om ha. De swimfesten waarden fan sylskoalle De Twirre brûkt.

Mei dizze twa Earnewâldster skûtsjes waard it wol in hiel spesjale kear. Oars hiene de bern altyd striid om wa’t op de Twee Gebroeders mei mochten, mar sa wie it dizze kear net. In protte bern woene mar wat graach mei op de Æbelina. Om it earlik te ferdielen krigen de bern in nûmer en de nûmers twa mochten op de Æbelina mei. Fansels wiene der ek bern dy’t harren nûmer fergetten, mar úteinlik waard de groep earlik ferdield oer de beide skûtsjes en koe der fan wâl stutsen wurde.

Om tsien oer sânen waarden de skûtsjes lossmiten. André wie skipper op de Æbelina en sette op de elektromotor fuort. Doe’t der eintsje rjochting it hotel wie, sette der de seilen by. Op it Earnewâldsterskûtsje waard it grutseil earst troch Jur Veenje en Harmen Visser omheech draaid, mar al gau naam Willem Klein it fan Harmen oer. Tegearre mei Jur draaiden hy it grutseil omheech. As bemanning hie Gerhard Pietersma, Sytze Westerdijk, Remkes Veenje, Willem Klein, Peter Toering en Kees Steneker mei. Foar de begelieding fan de bern wiene Wietze Visser, Wander Toering en Fedde Veenje mei. Fan de ynstrukteurs wiene Christiaan van der Laan en Tjamme Tilstra mei oanboard. De bern en jeugd dy’t fan de syllessen mei wienen wiene, Allert Visser, Harmen Visser, Jur Veenje, Lieke Janssen, Giel Janssen, Harm de Vlas, Nick Heijerman, Jessica van der Laan en Annemaj Muiser.

Oan board fan de Æbelina gongen as begelieding Judith Janssen en Andre Groenewoud mei en Roel van der Weg, Anja Wiersma en Atsje Bruinsma gongen fan de ynstrukteurs mei. De bern dy’t fan it bernesilen mei wienen wiene, Geale Postma, Eesger Postma, Sjouke Postma, Ellis Muiser, Maarten Koomen, Lammert Westerdijk, Elke Nijboer, Margaretha Groenewoud en as ekstra bern wie Thom Heijerman mei.

Om te silen stie der net in protte wie. De beide skûtsjes setten troch de Ulekrite de Sânemar op. It skûtsje fan Earnewâld gong foarop. By de Sânemar rekken se elkoar kwyt. André die in slach oer de Sânemar en sette doe rjochting de Langesleatten. Gerhard sette mei it Earnewâldsterskûtsje op nei de Folkertssleat. By it simmerhûske ‘De Kooi’ waard keard en wer op hûs oanset. De wyn foel op it lêst hielendal fuort. Foar it hotel wei hat de Æbelina it Earnewâldsterskûtsje it lêste eintsje lutsen. Hout sleept staal.

Om kertier oer achten wienen de skûtsjes werom yn de âlde slûs. De seilen wienen ûnder it slepen al oppakt. By oankomst koene de bern harren swimfest wer by Atsje ynleverje en mochten se nei hûs. De sylferiening betanket de skippers en harren bemanning wer tige. De bern fûnen de Æbelina tige nijsgjirrich en hawwe dan ek it skûtsje, ûnder it silen, fan alle kanten besjoen. Wa wit is dit it begjin fan in nije tradysje. Foar de bern wie it fansels wer in ûnferjitlike jûn. Graach wer oant oar jier.

Ut namme fan de sylferiening

Tjamme Tilstra